Cành cây của bố

Cành cây khô vô tri vô giác nằm chơ vơ trên đồi Thiên Hoa, qua bàn tay tài hoa của bố và của em đã thành một chiếc đèn bàn dễ thương và độc đáo. Mỗi cành cây là duy nhất nên chiếc đèn bàn cũng là duy nhất.