Nàng thơ anh - Nàng thơ em

Nàng thơ em trong trắng tinh khôi, nàng thơ anh đen huyền bí ẩn.
Nàng thơ em tròn đầy, nàng thơ anh dịu dàng thanh mảnh.
Nơi thư phòng, đen trắng quyện vào nhau, hai nàng thơ được hòa vào làm một.